SELECT MENU

Bia Hà Nội Hải Dương (HAD) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 80%

HAD

Số cổ tức này nằm trong khoản cổ tức hơn 200% mà Bia Hà Nội Hải Dương sẽ trả trong năm 2018 theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Ngày 21/9 tới đây CTCP Bia Hà Nội Hải Dương (mã chứng khoán HAD) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 80%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 8.000 đồng. Thời gian thanh toán 4/10/2018.

Năm 2017 Bia Hà nội Hải Dương đạt 165,2 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 13,9 tỷ đồng. Chi trả cổ tức tỷ lệ 20%. Năm 2018, HAD đặt kế hoạch doanh thu 173,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8,5 tỷ đồng, phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 15%.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 vừa qua đại diện phần vốn của Habeco (BHN) tại HAD cho biết sẽ chi trả cổ tức tồn đọng của những năm trước theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước. Khoản cổ tức này sẽ chi trả cho cổ đông ngay trong năm 2018.

Theo BCTC kiểm toán năm 2017, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm nguồn quỹ đầu tư phát triển và tăng khoản phải trả cho cổ đông số tiền 81,8 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2017 HAD có khoản phải trả khác giá trị 87,3 tỷ đồng, trong đó có khoản cổ tức phải trả tồn các năm trước là 81,9 tỷ đồng, tương đương hơn 200% vốn điều lệ. Theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, số cổ tức này sẽ được chi trả hết trong năm 2018, do vậy trong năm cổ đông công ty sẽ nhận về hơn 20.000 đồng trên mỗi cổ phiếu sở hữu đối với khoản cổ tức đặc biệt này.

Nguồn: Trí thức trẻ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

error: Content is protected !!