SELECT MENU

Cách chuyển tiền vào Tài khoản Chứng khoán tại HSC

Kính gửi Quý khách hàng,
Trong bài viét này Chúng tôi sẽ hướng dẫn Quý khách hàng cách chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán mở tại CTCP Chứng khoán HSC. Sau khi đã chọn được ngân hàng cho mình thì Quý khách hàng lưu ý viết đúng nội dung chuyển tiền theo hướng dẫn.

Nội dung: SO TK 011Cxxxxxx Nguyen Van A

(xxxxxx là 6 số tài khoản chứng khoán của Quý khách hàng. Nguyen Van A (là tên chủ tài khoản, viết không dấu).

Trường hợp 1 (*): Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng BIDV (Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam)
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:
Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM (HSC)
Số tài khoản nhận: 11910000465065
Tại ngân hàng: BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM)

Trường hợp 2: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng Quốc tế VIB
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:
Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM (HSC)
Số tài khoản nhận: 880704060007099
Tại ngân hàng: VIB

Trường hợp 3: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng Vietcombank (Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam)
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:
Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM (HSC)
Số tài khoản nhận: 007 100 03953218
Tại ngân hàng: VCB Ngoại thương Việt Nam- CN Hồ Chí Minh

Trường hợp 4: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng TCB (Ngân hàng kỹ thương VN)
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:
Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC)
Số tài khoản nhận: 10221485904012
Tại ngân hàng: TCB – CN HCM

Trường hợp 5: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng ACB (Ngân hàng TMCP Á Châu)
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:
Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC)
Số tài khoản nhận: 41768499
Tại ngân hàng: ACB – CN HCM

Ghi chú:
Nếu Quý khách không ghi đúng nội dung chuyển tiền thì tiền sẽ không vào tài khoản chứng khoán của Quý khách được và sẽ phải làm tra soát rất mất thời gian.

(*) Quý khách nên gửi chuyển tiền vào tài khoản thông qua ngân hàng BIDV vì khi chuyển tiền vào tài khoản qua ngân hàng này thì tiền sẽ vào tài khoản nhanh nhất

Trân trọng./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

error: Content is protected !!