SELECT MENU

Cách chuyển tiền vào Tài khoản Chứng khoán tại MBS

Quý khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của ngân hàng để nộp tiền mặt hoặc sử dụng dịch vụ online qua internet/app của các ngân hàng để chuyển tiền vào Tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGDCK) tại MBS.

Số tài khoản thụ hưởng tại Ngân hàng: theo thông tin dưới đây
Nội dung: Nộp tiền TK 005C + số tài khoản 7 số tại MBS + [dấu cách] + Họ và tên đầy đủ không dấu (Giữa Họ, tên đệm và tên có dấu cách)

Tại Hà Nội: 
1 . Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Số tài khoản: 12210000534394
Tại ngân hàng: (BIDV) – CN Hà Thành – Hà Nội

2. Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) – CN Hà Nội

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Số tài khoản: 78978999002
Tại ngân hàng: (TPB) – CN Hà Nội

3. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Số tài khoản: 202661429
Tại ngân hàng: ACB – PGD Hoàng Cầu

4. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Số tài khoản:  0611001932545
Tại ngân hàng: VCB – CN Ba Đình – Hà Nội

5. Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Số tài khoản:  0051009899003
Tại ngân hàng: Bảo Việt Bank – Chi nhánh Sở Giao dịch

6. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Số tài khoản:  1410212201200003
Tại ngân hàng: SCB

7. Ngân hàng TMCP Seabank

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Số tài khoản:  999006666666
Tại ngân hàng: Seabank

8. Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Số tài khoản:  19132101032889
Tại ngân hàng: TCB – CN Hội Sở

Tại Hồ Chí Minh: 
1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Số tài khoản:  0071001006681
Tại ngân hàng: VCB – PGD Hàm Nghi – TP Hồ Chí Minh

2. Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV)

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Số tài khoản:  31010001911803
Tại ngân hàng: BIDV – TP Hồ Chí Minh

3. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Số tài khoản:  211851179
Tại ngân hàng: ACB – PGD Bến Chương

Ngoài ra nếu quý khách có tài khoản ngân hàng tại ngân hàng MB thì quý khách có thể chuyển từ tài khoản này sang tài khoản chứng khoán tại MBS với tốc độ tiền vào tài khoản chứng khoán gần như tức thì. Tài khoản nhận là tài khoản tiền gửi của MBS tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) trong danh sách dưới đây:

  1. Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – CN Hà Nội 0541101009007 Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở giao dịch 3 – Hà Nội
  2. Công ty cổ phần chứng khoán MB – CN SGD1 8881168866886 Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Ba Đình- TP Hà Nội
  3. Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – CN Hải Phòng 2511101379002 Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Hải Phòng – Hải Phòng
  4.  Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – CN Hồ Chí Minh 1021100024005 Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở giao dịch 2 – TP Hồ Chí Minh
  5. Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – CN Sài Gòn 1021100308003 Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở giao dịch 2 – TP Hồ Chí Minh
  6. Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – CN Bắc Sài Gòn 2011152777999 Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Bắc Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh.

Quý Khách hàng lưu ý:
+ Số tài khoản ghi rõ 005C và tiểu khoản 7 số tại MBS, có dấu cách sau số tài khoản và dấu cách giữa Họ và
tên đệm, tên; ngôn ngữ tiếng Việt không dấu.
+ Nôi dung nộp tiền: chỉ cần có chứa cụm cú pháp 005C1234561 Nguyen Van Binh hoặc có thể thêm
các từ ngữ diễn giải khác nếu muốn vào trước hoặc sau cụm cú pháp trên.

Trân trọng./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

error: Content is protected !!