SELECT MENU

Cách chuyển tiền vào Tài khoản Chứng khoán tại VCI

Bạn có thể nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán VCI qua các ngân hàng sau:

Danh sách tài khoản ngân hàng chi nhánh Tp. HCM:

 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)

 • Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
 • Số TK: 119.10.0001.06805
 • Tại ngân hàng: BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản……………

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK)

 • Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
 • Số TK: 007.100.420.8737
 • Tại ngân hàng:VCB – CN Hồ Chí Minh
 • Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản……………

Quý Nhà đầu tư có TK ở ngân hàng Vietcombank có thể dùng chức năng dịch vụ tài chính – internet banking (Bản hướng dẫn)

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK)

 • Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
 • Số TK: 06.006.433.1682
 • Tại ngân hàng: Sacombank – Sở giao dịch
 • Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản……………

NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT (VIETCAPITAL BANK)

 • Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
 • Số TK: 003.704.100.6870
 • Tại ngân hàng: NH Bản Việt – CN Sài Gòn
 • Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản……………

NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (Eximbank)

 • Người thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt
 • Số TK: 200015056000015
 • Tại ngân hàng: Eximbank – CN HCM
 • Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản……………

NGÂN HÀNG HD BANK (HDB)

 • Người thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt
 • Số TK: 003704070017588
 • Tại ngân hàng: HD Bank- Chi nhánh Lãnh Binh Thăng – TPHCM
 • Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản…………

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB)

 • Người thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt
 • Số TK: 68791168
 • Tại ngân hàng: ACB – Chi nhánh Bình Thạnh –  TPHCM
 • Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản…………

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

 • Người thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt
 • Số TK: 608.704.060.141.307
 • Tại ngân hàng: Ngân hàng Quốc Tế – Chi nhánh quận 1 – TP. HCM
 • Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản…………

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TCB)

 • Người thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt
 • Số TK: 1912.077.641.8011
 • Tại ngân hàng: Techcombank HCM
 • Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản…………

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPB)

 • Người thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt
 • Số TK: 152267878
 • Tại ngân hàng: VPBank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
 • Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản…………

Danh sách Tài khoản ngân hàng chi nhánh Hà Nội:

 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)

 • Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội
 • Số TK: 1221.0000.44.7304
 • Tại ngân hàng: BIDV – CN Hà Thành
 • Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản……………

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT (LPB)

 • Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội
 • Số TK:  99999.63.99999
 • Tại ngân hàng: TMCP Bưu điện Liên Việt – PGD Thủ Đô.
 • Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản……………

NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)

 • Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội
 • Số TK: 2452.6868
 • Tại ngân hàng: VP bank – CN Hà Nội
 • Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản……………

NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT (VCCB)

 • Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội
 • Số TK: 0047.041.000.389
 • Tại ngân hàng: VCCB – CN Hà Nội
 • Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản……………

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)

 • Người thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội
 • Số TK: 26110002226868
 • Tại ngân hàng: BIDV – CN Tràng An
 • Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C…… – Tên chủ tài khoản……………

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

error: Content is protected !!