SELECT MENU

Cao su Quảng Nam (VHG) tăng lỗ thêm 34% sau soát xét

31.08.2018 Cao su VHG

Cổ phiếu VHG của Cao su Quảng Nam đang bị đưa vào diện bị cảnh báo.

CTCP Cao su Quảng Nam (mã chứng khoán VHG) vừa công bố bản giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 trước và sau kiểm toán.

Theo số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất, sau kiểm toán số lỗ sau thuế bị điều chỉnh từ mức 8,9 tỷ đồng lệ trên 12 tỷ đồng, tương ứng mức điều chỉnh tăng gần 3,1 tỷ đồng. Như vậy Cao su Quảng Nam bị điều chỉnh tăng 34,58% số lỗ sau kiểm toán so với số liệu công ty tự lập.

31.08.2018 VHG

Nguyên nhân chính dẫn đến lỗ lỗ tăng mạnh sau kiểm toán do chi phí tài chính và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại bị điều chỉnh tăng. Cụ thể chi phí tài chính tăng 723 triệu đồng, lên trên 1,05 tỷ đồng do tăng khoản trích lập dự phòng vào công ty liên kết CTCP Sản xuất ứng dụng công nghệ cao Thái Sơn. Bên cạnh đó chi phí thuế TNDN hoãn lại tăng 2,36 tỷ đồng so với số liệu ban đầu.

Cả nửa đầu năm 2018 vừa qua Cao su Quảng Nam vẫn không hề phát sinh doanh thu trong khi vẫn phải gánh chịu các chi phí hoạt động, chi phí lãi vay và thuế các loại… nên dẫn đến khoản lỗ hơn 12 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế đến 30/6/2018 lên trên 1.028 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn gần 509 tỷ đồng, trong khi vốn góp chủ sở hữu 1.500 tỷ đồng.

Trên BCTC bán niên của công ty kiểm toán cũng đưa ý kiến ngoại trừ về khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn khác tại CTCP Phát triển Bất động sản Tây Hồ Tây trong năm trước theo giá trị sổ sách ước tính có thể thu hồi tại ngày 31/12/2017 với số tiền hơn 170 tỷ đồng đến nay vẫn còn. Trong khi đó theo quy định thì công ty sẽ không trích lập số tiền nêu trên, theo đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán đang lỗ từ 1.016 tỷ đồng sẽ giảm xuống còn lỗ gần 846 tỷ đồng và số lỗ cuối kỳ còn gần 858 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo thuyết minh 2b – đầu tư tài chính dài hạn – khoản đầu tư vào Công ty TNHH Thống Nhất với giá trị 198,4 tỷ đồng của công ty con CTCP Khoáng sản Quảng Nam chưa được lập dự phòng do chưa có cơ sở để xác lập mức báo cáo – do vậy kiểm toán chưa thể xác định mức độ ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh.

Cổ phiếu VHG của CTCP Đầu tư cao su Quảng Nam đã bị đưa vào diện bị kiểm soát từ 19/4/2018 do LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2017 và năm 2016 căn cứ trên BCTC hợp nhất năm 2017 và năm 2016 đều là số âm.

Giá cổ phiếu VHG cũng đang giảm mạnh, chỉ quanh mức 1.000 đồng/cổ phiếu.

31.08.2018 Bieu do VHG

Đồ thị ngày cổ phiếu VHG phiên giao dịch 31/08/2018

Nguồn: Trí thức trẻ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

error: Content is protected !!