SELECT MENU

Cập nhật cổ phiếu NT2 – Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 32,400 đồng

NT2 ngay

Đồ thị ngày cổ phiếu NT2 phiên giao dịch 10/05/2018

Nt2 tuan

Đồ thị tuần cổ phiếu Nt2 phiên giao dịch 10/05/2018

NT2 thang

Đồ thị tháng cổ phiếu NT2 phiên giao dịch 10/05/2018

Ngành và vị thế công ty trong ngành:

– Ngành điện là ngành hoạt động ổn định theo chu kỳ kinh tế, sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng trung bình với tốc độ ~10.8% từ năm 2013.

– Các nhà máy sản xuất điện VN gồm ba nhóm chính: thủy điện, điện than, và điện khí. Về công suất lắp đặt, tính tới tháng 10/2016, tổng công suất lắp đặt của nhóm thủy điện là 17,022 MW, điện than là 12,705 MW và điện khí là 7.684 MW.

– Khoảng 75%-90% sản lượng điện được bán với giá hợp đồng (chủ yếu bán cho EVN) với giá bằng tất cả chi phí hoạt động + lãi vay và được một khoản lợi nhuận. Thường giá hợp đồng thủy điện là cố định, và giá nhiệt điện (than và khí) thay đổi theo giá NVL

– Giá hợp đồng thủy điện thường là thấp nhất, sau đó đến điện than, và điện khí thường có giá cao nhất

– Khoảng 10-25% sản lượng được bán đấu giá trên thị trường điện cạnh tranh

– Số lượng các công ty sản xuất điện ở VN là rất lớn nên sức mạnh tương đối thấp so với một số ít công ty phân phối, độc quyền như EVN

– NT2 là công ty điện khí vận hành nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với suát đầu tư thấp, tổng mức đầu tư chỉ ~640 triệu USD cho công suất thiết kế 750 MW (thứ 2 chỉ sau Nhiệt điện Phả Lại 1,040MW), đồng thời hoạt động sản xuất được liên tục, ổn định với sản lượng điện bình quân 4.5 tỷ kWh.

Mô hình kinh doanh:

– Nhà máy điện khí luôn có lợi thế là sản lượng điện rất ổn định, đặc biệt trong bối cảnh các nhà máy thủy điện phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết và suất đầu tư các nhà máy điện mới tăng nhanh trong thời gian gần đây (thủy điện > 32 tỷ đồng/1 MW, phong điện > 40 tỷ đồng/1 MW).

– Hợp đồng điện với EVN ký dài hạn 2011-2021. Giá bán điện biến thiên phụ thuộc vào giá khí, nên rủi ro đầu vào thấp.

– Tuy nhiên, khoảng 15% sản lượng điện của NT2 được bán trên thị trường điện cạnh tranh nên giá bán có thể thấp hơn giá bán cho EVN nếu tình hình thời tiết thuận lợi cho thủy điện.

Tiềm năng doanh nghiệp:

– Ngành điện hoạt động ổn định, đặc biệt khu vực Đồng Nai có phụ tải điện cao nên nhu cầu đối với điện luôn được đảm bảo

– Cuối năm 2017, NT2 đã nâng công suất từ 750 MW lên 774 MW

– Tỷ giá EUR/VND giảm nhẹ 1% từ đầu năm (tăng 3% trong quý 1 sau đó lại giảm gần 4% trong quý 2), giúp NT2 hạch toán khoản lãi từ tỷ giá (năm 2017, NT2 ghi nhận lỗ tỷ giá tới 235 tỷ do đồng EUR tăng giá mạnh)

Sức khỏe tài chính:

– Tình hình tài chính của NT2 tương đối lành mạnh:

+ Không có các khoản đầu tư ngoài ngành

+ Dư nợ vay cũng đã giảm 600 tỷ từ ~4,740 tỷ đầu năm xuống còn 4,140 tỷ (50% bằng đồng USD và 50% bằng đồng EUR). Trong đó, không phát sinh khoản vay mới

+ Số dư tiền gần ~1,500 tỷ

– Dự báo lợi nhuận sau thuế 2018 và 2019 là 849 tỷ và 934 tỷ, tương đương EPS là 2,890đ và 3,179đ.

Định giá nhanh:

– Định giá của HSC PCD: 32,400 đồng

– Định giá bình quân các Công ty chứng khoán: 29,500 đồng

– Thời gian định giá: Tháng 05/2018

Nguồn: HSC PCD

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

error: Content is protected !!