SELECT MENU

Cập nhật cổ phiếu PPC – Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 21,100 đồng

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) là nhà máy nhiệt điện chạy than có công suất lớn nhất cả nước. Sản phẩm chủ yếu của Công ty là sản xuất điện năng, với hai nhà máy sản xuất điện, gồm 6 tổ máy có công suất 1.040 MW

21.12.2018 Do thi PPC

Đồ thị ngày cổ phiếu PPC phiên giao dịch 21/12/2018

Ngành và vị thế công ty

– Ngành điện là ngành hoạt động ổn định theo chu kỳ kinh tế, sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng CAGR 10.7% trong 2013 – 2017. Các nhà máy sản xuất điện VN gồm ba nhóm chính: thủy điện, điện than, và điện khí.

– Khoảng 75%-90% sản lượng điện được bán với giá hợp đồng (chủ yếu bán cho EVN) với giá bằng tất cả chi phí hoạt động + lãi vay và được một khoản lợi nhuận. Thường giá hợp đồng thủy điện là cố định, và giá nhiệt điện (than và khí) thay đổi theo giá NVL. – Khoảng 10-25% sản lượng được bán đấu giá trên thị trường điện cạnh tranh

– PPC là một trong những công ty điện than có quy mô lớn đầu ngành với 2 tổ máy là PL1 và PL2 với tổng công suất trên 1.040 MW.

Mô hình kinh doanh

– Nguyên vật liệu sản xuất chính là than (được mua từ TKV), 86% điện sản xuất ra được bán toàn bộ cho EVN với giá điều chỉnh theo chi phí NVL và chi phí cố định; đảm bảo PPC có mức tỷ suất sinh lợi 12%/năm nên PPC ít chịu rủi ro với chi phí; phần điện còn lại cũng được bán cho EVN trên thị trường điện cạnh tranh với giá do thị trường quyết định.

– KQKD 9T2018 của PPC cho thấy sản lượng hợp đồng đạt 920 triệu kWh, giảm 13% so với cùng kỳ do cạnh tranh từ nhóm DN thủy điện được mùa, khiến LN từ SX điện giảm. Tuy nhiên PPC có khoản LN bất thường 163 tỷ đồng từ hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư vào QTP, giúp LNST vẫn tăng trưởng 7.5% so với cùng kỳ.

– Giá bán điện trên thị trường điện cạnh tranh tăng trong Q3/2018 (cao hơn 5% so với cùng kỳ) do nhu cầu điện tăng cao, giúp bù đắp lại sự sụt giảm về sản lượng.

Triển vọng doanh nghiệp

– Trong 2018, KQKD của PPC khả quan chủ yếu nhờ vào khoản hoàn nhập dự phòng đầu tư QTP đã ghi nhận trong Q3/2018. Sản lượng điện mặc dù sụt giảm do chịu tác động cạnh tranh của nhóm thủy điện có giá bán rẻ hơn, nhưng giá bình quân trên thị trường cạnh tranh nói chung tăng so với cùng kỳ giúp bù đắp sản lượng sụt giảm. – Trong dài hạn, PPC có những động lực tăng trưởng tích cực như sau: (1) Sản lượng 2019 dự báo tăng trưởng trở lại khi đang có nhiều dấu hiệu cho thấy El Nino đang tới gần. Nhóm thủy điện sẽ bị sụt giảm sản lượng do không đủ nguồn nước, do đó các DN nhiệt điện nói chung và PPC nói riêng sẽ có cơ hội gia tăng sản lượng cả trên hợp đồng lẫn thị trường điện cạnh tranh. (2) Về khoản hoàn nhập chi phí tài chính từ EVN: Bộ CT đã quyết định EVN sẽ phải hoàn trả các khoản chi phí từ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện trong 2016 cho các nhà máy điện trong đó có PPC. Ước tính khoản hoàn nhập trị giá 125 tỷ đồng, có thể sẽ book vào Q1-2/2019. (3) PPC còn tiếp tục có các dự án nâng cấp Phả Lại 1 để nâng cao hiệu suất, đồng thời xây mới Phả Lại 3 có công suất 600 MW, tuy nhiên hiện chưa có nhiều thông tin cụ thể hơn.

Sức khỏe tài chính – PPC đã vượt qua giai đoạn áp lực tài chính, hiện BCTC rất lành mạnh: tỉ lệ nợ/VCSH chỉ 0.2 lần, chỉ số thanh toán hiện hành 2.4 lần. – PPC thường xuyên duy trì cổ tức tiền mặt cho cổ đông khoảng 2,500 – 3,500đ/cp, tương đương tỷ suất cổ tức khoảng 14 – 20%/năm khá hấp dẫn. – Dự phóng LNST 2018 – 2018 đạt 865 – 871 tỷ đồng.

Định giá nhanh:

– Giá trị hợp lý của cổ phiếu:  21,100 đồng

– Thời gian đánh giá: Tháng 12/2018

– Thời gian nắm giữ: 12 tháng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

error: Content is protected !!