SELECT MENU

Phân tích cơ bản

Phân tích kỹ thuật định lượng – FMC

FMC – Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Sao Ta (HOSE) MUA VÀO – Giá mục tiêu: 40, giá cắt lỗ: 29 1. Xu hướng Vnindex: Hồi phục 2. Xu hướng ngành: tăng trưởng 3. Mô hình: Kết hợp cốc tay cầm và nền gối...

Đọc thêm...

Hiểu như thế nào về dự trữ bắt buộc

Dự trữ bắt buộc là số tiền mà các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam phải duy trì trên tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước. Đối với dự trữ bắt buộc bằng Đồng Việt Nam, được...

Đọc thêm...

Các vấn đề nan giải về tâm lý trong đầu tư.

Thị trường chứng khoán là thị trường của tâm lý hành vi. Từ tâm lý cá nhân cho đến tâm lý tổ chức là yếu tố quyết định đến sự biến động giá hàng ngày trên thị trường. Kiên Nhẫn và Kỷ...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng – PVS

PVS – TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM (HOSE) MUA VÀO – Giá mục tiêu: 20, giá cắt lỗ: 17.5 1. Xu hướng Vnindex: Hồi phục 2. Xu hướng ngành: Phục hồi 3. Mô hình: Nền ngắn 4....

Đọc thêm...

Phan tich bao cao tai chinh dinh cao 1

Phân tích báo cáo tài chính đỉnh cao áp dụng thực tiễn

Phân tích báo cáo tài chính đỉnh cao áp dụng thực tiễn – với các dấu hiệu mấu chốt trong báo cáo tài chính để nhà đầu tư thấy và lựa chọn cổ phiếu đầu tư giành thắng lợi cũng như quản...

Đọc thêm...

Tong ket 2018, trien vong 2019 va khuyen nghi 2019

Thị trường chứng khoán Việt Nam – Tổng kết 2018 và Triển vọng 2019

Cachchoichungkhoan.vn xin gửi đến các nhà đầu tư Phần tổng kết năm 2018 và triển vọng 2019 của thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như các khuyến nghị đầu tư cho năm 2019. I. Bức tranh vĩ mô 2018-2019 1....

Đọc thêm...

Cập nhật cổ phiếu SJD – Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 23,000 đồng

SJD – Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn với công suất 77.6 MW nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vì vậy nhu cầu tiêu thụ điện năng hàng năm phục vụ sản xuất và sinh hoạt rất cao....

Đọc thêm...

VCB

Cập nhật cổ phiếu VCB – Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 73,000 đồng

VCB – Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam là ngân hàng mà trong giới đầu tư chứng khoán định nghĩa là dẫn đầu của ngành ngân hàng (Là một tiêu chí trong đầu tư theo CANSLIM: Leader). Đồ...

Đọc thêm...

MBB

Cập nhật cổ phiếu MBB – Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 33,700 đồng

MB là một định chế vững về tài chính, mạnh về quản lý, minh bạch về thông tin, thuận tiện và tiên phong trong cung cấp dịch vụ để thực hiện được sứ mệnh của mình, là một tổ chức, một đối...

Đọc thêm...

ACB

Cập nhật cổ phiếu ACB – Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 42,100 đồng

ACB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, với hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp và hơn 9.000 nhân viên làm việc, với nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ đa...

Đọc thêm...