SELECT MENU

Phân tích dữ liệu cổ phiếu

DẦU KHÍ 06 THÁNG CUỐI NĂM – GIAI ĐOẠN 2

“Vượt vũ môn” là nhận định và góc nhìn của Team cho WTI giai đoạn tới Biểu đồ WTI tính đến 24/9/2021 1.Về xu hướng: WTI Duy trì xu hướng tăng trung hạn, đang hình thành trạng thái tích lũy...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán tuần 4 tháng 9 năm 2021

1. Tổng Quan Thị Trường Phiên Cuối Tuần Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 1.59 điểm, 0.12 % xuống 1351.17 điểm Khối lượng giao dịch khớp lệnh 627.6 triệu, giảm 333.1 triệu cổ phiếu so...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán tuần 3 tháng 9 năm 2021

1. Tổng Quan Thị Trường Phiên Cuối Tuần Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 6.77 điểm, 0.50 % lên 1352.64 điểm Khối lượng giao dịch khớp lệnh 813.1 triệu, tăng 242.6 triệu cổ phiếu so với...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán tuần 4 tháng 8 năm 2021

1. Tổng Quan Thị Trường Phiên Cuối Tuần Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 12.08 điểm, 0.93 % lên 1313.2 điểm Khối lượng giao dịch khớp lệnh 658.6 triệu, tăng 160.8 triệu cổ phiếu so với...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán tuần 2 tháng 8 năm 2021

1. Tổng Quan Thị Trường Phiên Cuối Tuần Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 4 điểm, 0.30 % lên 1357.05 điểm Khối lượng giao dịch khớp lệnh 718.7 triệu, tăng 2.1 triệu cổ phiếu so với phiên...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán ngày 06/08/2021

1. Tổng Quan Thị Trường Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 4.1 điểm, 0.3 % xuống 1341.45 điểm Khối lượng giao dịch khớp lệnh 682.1 triệu, tăng 91.6 triệu cổ phiếu so với phiên liền trước Độ...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán ngày 30/07/2021

1. Tổng Quan Thị Trường Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 16.45 điểm, 1.27 % lên 1310.05 điểm Khối lượng giao dịch khớp lệnh 618.8 triệu, tăng 173.3 triệu cổ phiếu so với phiên liền trước Độ...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán ngày 23/07/2021

1. Tổng Quan Thị Trường Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 24.84 điểm, 1.92 % xuống 1268.83 điểm Khối lượng giao dịch khớp lệnh 550.9 triệu, tăng 57.7 triệu cổ phiếu so với phiên liền trước Độ...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng HPG – RỦI RO

HPG – Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HOSE) Cẩn Trọng 1. Xu hướng Vnindex: Tăng Trưởng 2. Xu hướng ngành: Tăng trưởng 3. Mô hình: Cặp nến tháng đảo chiều trên vùng quá mua 4. Kỹ thuật: Nến xanh...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán ngày 18/06/2021

1. Tổng Quan Thị Trường Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 17.85 điểm, 1.31 % lên 1377.77 điểm Khối lượng giao dịch khớp lệnh 746.3 triệu, tăng 34.3 triệu cổ phiếu so với phiên liền trước Độ...

Đọc thêm...

error: Content is protected !!