SELECT MENU

Phân tích dữ liệu cổ phiếu

DẦU KHÍ 06 THÁNG CUỐI NĂM – GIAI ĐOẠN 1

Ở đây chúng tôi sẽ lấy giá WTI ra làm đại diện để phân tích, đánh giá và nhận diện cơ hội từ nghành dầu trong 06 tháng cuối năm nay Biểu đồ WTI tính đến 16/6/2021 1.Về xu hướng: WTI đã thoát...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán ngày 04/06/2021

1. Tổng Quan Thị Trường Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 9.77 điểm, 0.72 % lên 1374.05 điểm Khối lượng giao dịch khớp lệnh 887.8 triệu, tăng 31 triệu cổ phiếu so với phiên liền trước. Độ...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán ngày 31/05/2021

1. Tổng Quan Thị Trường Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 7.59 điểm, 0.57 % lên 1328.05 điểm Khối lượng giao dịch khớp lệnh 699.6 triệu, giảm 22.7 triệu cổ phiếu so với phiên liền trước Độ...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán ngày 28/05/2021

1. Tổng Quan Thị Trường Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 16.89 điểm, 1.30 % lên 1320.46 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 722.3 triệu, tăng 37.4 triệu cổ phiếu so với phiên liền trước Độ...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán ngày 21/05/2021

1. Tổng Quan Thị Trường Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 5.71 điểm, 0.45 % lên 1283.93 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 654.2 triệu, giảm 52 triệu cổ phiếu so với phiên liền trước Độ...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán ngày 17/05/2021

1. Tổng Quan Thị Trường Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 7.66 điểm, 0.60 % xuống 1258.7 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 706.2 triệu, tăng 27.2 triệu cổ phiếu so với phiên liền trước Độ...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán ngày 13/05/2021

1. Tổng Quan Thị Trường Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 7.1 điểm, 0.56 % xuống 1261.99 điểm Khối lượng giao dịch khớp lệnh 680.4 triệu, tăng 16.4 triệu cổ phiếu so với phiên liền trước Độ...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán ngày 12/05/2021

1. Tổng Quan Thị Trường Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 13.05 điểm, 1.04 % lên 1269.09 điểm Khối lượng giao dịch khớp lệnh 664 triệu, giảm 45.5 triệu cổ phiếu so với phiên liền trước Độ...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán ngày 10/05/2021

1. Tổng Quan Thị Trường Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 17.77 điểm, 1.43 % lên 1259.58 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 732.1 triệu, giảm 13.1 triệu cổ phiếu so với phiên liền trước Độ...

Đọc thêm...

Phân Tích Kỹ Thuật Định Lượng – MWG

MWG – Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động (HOSE) Mua trung hạn – Giá mục tiêu: 170 , giá cắt lỗ: 140 1. Xu hướng Vnindex: Tăng Trưởng 2. Xu hướng ngành: Tăng trưởng 3. Mô hình: Back test sau break mô...

Đọc thêm...

error: Content is protected !!