SELECT MENU

Nhận định thị trường

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán tuần 1 tháng 3.2022

1. Tổng Quan Thị Trường Phiên Cuối Tuần Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 0.33 điểm, 0.02 % lên 1505.33 điểm Khối lượng giao dịch khớp lệnh 873.3 triệu, giảm 29.5 triệu cổ phiếu so với...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán tuần 2 tháng 1.2022

1. Tổng Quan Thị Trường Phiên Cuối Tuần Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 0.03 điểm, 0.00 % xuống 1496.02 điểm Khối lượng giao dịch khớp lệnh 734.1 triệu, giảm 243 triệu cổ phiếu so với...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán tuần 1 tháng 1.2022

1. Tổng Quan Thị Trường Phiên Cuối Tuần Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 0.09 điểm, 0.01 % xuống 1528.48 điểm Khối lượng giao dịch khớp lệnh 951.5 triệu, giảm 135.7 triệu cổ phiếu so...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán tuần 4 tháng 12.2021

1. Tổng Quan Thị Trường Phiên Cuối Tuần Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 12.31 điểm, 0.83 % lên 1498.28 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 846.6 triệu, tăng 122.2 triệu cổ phiếu so với...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán tuần 3 tháng 12.2021

1. Tổng Quan Thị Trường Phiên Cuối Tuần Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 20.07 điểm, 1.38 % lên 1477.03 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 855 triệu, giảm 401.4 triệu cổ phiếu so với...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán tuần 4 tháng 11.2021

1. Tổng Quan Thị Trường Phiên Cuối Tuần Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 7.78 điểm, giảm – 0.52 % xuống 1493,03 điểm Khối lượng giao dịch khớp lệnh 952.7 triệu, giảm 0.4 triệu cổ...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán tuần 2 tháng 11.2021

1. Tổng Quan Thị Trường Phiên Cuối Tuần Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 11.02 điểm, 0.75 % lên 1473.37 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 908.6 triệu, giảm 298.3 triệu cổ phiếu so với...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán tuần 1 tháng 11.2021

1. Tổng Quan Thị Trường Phiên Cuối Tuần Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 8.17 điểm, 0.56 % lên 1456.51 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 844.5 triệu, giảm 45.8 triệu cổ phiếu so với...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán tuần 4 tháng 10.2021

1. Tổng Quan Thị Trường Phiên Cuối Tuần Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 6.26 điểm, 0.44 % lên 1444.27 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 956.2 triệu, tăng 129.9 triệu cổ phiếu so với...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán tuần 3 tháng 10.2021

1. Tổng Quan Thị Trường Phiên Cuối Tuần Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 4.47 điểm, 0.32 % lên 1389.24 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 746.8 triệu, tăng 65.4 triệu cổ phiếu so với...

Đọc thêm...

error: Content is protected !!