SELECT MENU

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật định lượng – ANV

ANV –  Công ty Cổ phần Nam Việt (HOSE) MUA VÀO – Giá mục tiêu: > 31, giá cắt lỗ: 26.5 1. Xu hướng Vnindex: Hồi phục 2. Xu hướng ngành: Tăng trưởng 3. Mô hình: Tích lũy 3 nền ngắn sau khi test đỉnh...

Đọc thêm...

01.02.2019 VGT

Khuyến nghị theo dõi theo Phân tích kỹ thuật – VGT

VGT – Tập đoàn Dệt may Việt Nam (UpCOM) Mua – Giá mục tiêu 14.4-:-15.5, giá cắt lỗ: 11.2 1. Xu hướng Upcom: Tích cực 2. Xu hướng ngành: Tích cực 3. Mô hình: Đáy sau cao hơn đáy trước, tích lũy đi...

Đọc thêm...

01.02.2019 HDC

Khuyến nghị theo dõi theo Phân tích kỹ thuật – HDC

HDC – Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HOSE) Mua – Giá mục tiêu 17.6-:-19.1, giá cắt lỗ: 13.9 1. Xu hướng Vnindex: Hồi phục 2. Xu hướng ngành: Tích cực 3. Mô hình: Đáy sau cao hơn đáy...

Đọc thêm...

Bàn về khối lượng trong đầu tư chứng khoán

Các bài viết trước đã đề cập đến một số phương pháp phân tích phổ biến dựa trên giá cả của cổ phiếu qua các phiên. Tuy nhiên sự phỏng đoán và xác nhận về giá cả trong tương lai không chỉ...

Đọc thêm...

MACD – Đường Trung bình động hội tụ/phân kỳ

MACD là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản và tin cậy nhất. MACD được tính toán dựa trên hiệu số của hai đường trung bình động dài hạn và ngắn hạn, thuộc nhóm phân tích tương...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng – VSC

VSC – Công ty Cổ Phần Container Việt Nam (HOSE) MUA VÀO – Giá mục tiêu: 45-46, giá cắt lỗ: 41 1. Xu hướng Vnindex: Hồi phục 2. Xu hướng ngành: Phục hồi 3. Mô hình: Cờ đuôi nheo ngắn hạn 4. Kỹ thuật: –...

Đọc thêm...

Các vấn đề nan giải về tâm lý trong đầu tư.

Thị trường chứng khoán là thị trường của tâm lý hành vi. Từ tâm lý cá nhân cho đến tâm lý tổ chức là yếu tố quyết định đến sự biến động giá hàng ngày trên thị trường. Kiên Nhẫn và Kỷ...

Đọc thêm...

Khoảng trống (Gap) và các loại khoảng trống.

Khoảng trống tăng giá (gap up) là khoảng cách giữa giá cao nhất của phiên giao dịch hôm trước với giá thấp nhất của phiên giao dịch hôm sau. Khoảng trống giảm giá (gap down) là khoảng cách giữa giá thấp...

Đọc thêm...

24.01.2019 CEO

Khuyến nghị theo dõi theo Phân tích kỹ thuật – CEO

CEO – Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (HNX) Mua – Giá mục tiêu 14.6-:-15.9, giá cắt lỗ: 13.0 1. Xu hướng Vnindex: Hồi phục 2. Xu hướng ngành: Tích cực 3. Mô hình: Tích lũy tốt tại nền cao hơn so với...

Đọc thêm...

Các công cụ phân tích kỹ thuật – Đường trung bình

Đường trung bình là một trong những công cụ phổ biến và dễ sử dụng nhất để phân tích kỹ thuật. Đường trung bình giúp làm phẳng dữ liệu và nhờ đó dễ nhận biết được xu hướng, điều này...

Đọc thêm...