SELECT MENU

Khuyến nghị theo dõi

DÒNG DẦU KHÍ – GIAI ĐOẠN 3

BRENT ĐANG TRONG NHỊP CUỐI CỦA PHA CHỈNH SAU GIAI ĐOẠN 2 Chart Brent tính đến ngày 04/07/2023 1.Về xu hướng Brent đang trong pha giảm trung hạn kéo dài 1 năm. Hướng giảm có độ dốc lớn, góc dốc lớn hơn...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán tuần 2 tháng 9 năm 2021

1. Tổng Quan Thị Trường Phiên Cuối Tuần Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 1.33 điểm, 0.10 % lên 1345.31 điểm Khối lượng giao dịch khớp lệnh 559.1 triệu, giảm 34.4 triệu cổ phiếu so với...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán ngày 30/07/2021

1. Tổng Quan Thị Trường Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 16.45 điểm, 1.27 % lên 1310.05 điểm Khối lượng giao dịch khớp lệnh 618.8 triệu, tăng 173.3 triệu cổ phiếu so với phiên liền trước Độ...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán ngày 23/07/2021

1. Tổng Quan Thị Trường Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 24.84 điểm, 1.92 % xuống 1268.83 điểm Khối lượng giao dịch khớp lệnh 550.9 triệu, tăng 57.7 triệu cổ phiếu so với phiên liền trước Độ...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng HPG – RỦI RO

HPG – Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HOSE) Cẩn Trọng 1. Xu hướng Vnindex: Tăng Trưởng 2. Xu hướng ngành: Tăng trưởng 3. Mô hình: Cặp nến tháng đảo chiều trên vùng quá mua 4. Kỹ thuật: Nến xanh...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán ngày 14/06/2021

1. Tổng Quan Thị Trường Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 9.98 điểm, 0.74 % lên 1361.72 điểm Khối lượng giao dịch khớp lệnh 715.5 triệu, tăng 10.6 triệu cổ phiếu so với phiên liền trước Độ...

Đọc thêm...

Phân Tích Kỹ Thuật Định Lượng – PVT

PVT – Tổng Công Ty Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí (HOSE) Mua trung hạn – Giá mục tiêu: …. , giá cắt lỗ: Thủng 16 1. Xu hướng Vnindex: Tăng Trưởng 2. Xu hướng ngành: Tăng trưởng 3. Mô hình: Back test...

Đọc thêm...

Phân Tích Kỹ Thuật Định Lượng – PPC

PPC – Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (HOSE) Mua trung hạn – Giá mục tiêu … , giá cắt lỗ: 23.6 1. Xu hướng Vnindex: Tăng Trưởng 2. Xu hướng ngành: Tăng trưởng 3. Mô hình: Back test sau break...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán ngày 24/3/2021

1. Tổng Quan Thị Trường Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 21.64 điểm, 1.83 % xuống 1161.81 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 647.6 triệu, tăng 4 triệu cổ phiếu so với phiên liền trước Độ...

Đọc thêm...

Phân tích kỹ thuật định lượng thị trường chứng khoán ngày 25/11/2019

1. Tổng Quan Thị Trường Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 1.43 điểm, 0.15% xuống 976.35 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 147.6 triệu, giảm 49.1 triệu cổ phiếu so với phiên liền...

Đọc thêm...

error: Content is protected !!