SELECT MENU

Hướng dẫn cách chuyển tiền vào tài khoản Chứng khoán tại HSC

Chuyen-khoan-ngan-hang

Để thực hiện việc chuyển tiền vào Tài khoản chứng khoán tại Công ty chứng khoán TP Hồ Chí Minh – HSC, Quý Nhà đầu tư có thể chọn một trong các trường hợp sau:

A. Đối với khách hàng mở tài khoản tại Hội sở và các PGD phía Nam:

Trường hợp 1: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa – TP.HCM. 
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 119 100 000 518 17
Tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM
Nội dung: Chuyển tiền vào TK số 011C xxx xxx –  … … (ghi rõ họ tên)

Trường hợp 2: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng HDBank
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 068 704 070 000 941
Tại ngân hàng HDBank, TP.HCM
Nội dung: Chuyển tiền vào TK số 011C xxx xxx,  … … (ghi rõ họ tên)

Trường hợp 3: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng Vietcombank
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 007 100 395 3218 
Tại ngân hàng VCB HCM
Nội dung: Chuyển tiền vào TK số 011C xxx xxx – … … (ghi rõ họ tên)

Trường hợp 4: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng EXIMBANK SG
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 140 114 851 023 180
Tại ngân hàng EIB SG
Nội dung: Chuyển tiền vào TK số 011C xxx xxx –   … … (ghi rõ họ tên)

Trường hợp 5: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng Techcombank HCM
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 102 214 859 040 12
Tại ngân hàng TCB HCM
Nội dung: Chuyển tiền vào TK số 011C xxx xxx –  … … (ghi rõ họ tên)

Trường hợp 6: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng ACB HCM.
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 417 684 99
Tại ngân hàng ACB HCM
Nội dung: Chuyển tiền vào TK số 011C xxx xxx –  … … (ghi rõ họ tên)

Trường hợp 7: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng Maritimebank (NH Hàng Hải).
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 040 010 100 462 44
Tại ngân hàng MARITIMEBANK HCM
Nội dung: Chuyển tiền vào TK số 011C xxx xxx –  … … (ghi rõ họ tên)

Trường hợp 8: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng Sacombank (NH Sài Gòn Thương Tín).
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 060 008 116 051
Tại ngân hàng Sacombank – CN HƯNG ĐẠO – HCM
Nội dung: Chuyển tiền vào TK số 011C xxx xxx –  … … (ghi rõ họ tên)

B. Đối với khách hàng mở tài khoản tại Chi nhánh Hà Nội và các PGD phía Bắc

Trường hợp 1: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng BIDV
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận:  Chi nhánh HN – Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 211 100 002 074 37
Tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Nội
Nội dung: Chuyển tiền vào TK số 011C xxx xxx –   … … (ghi rõ họ tên)

Trường hợp 2: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng HDBank
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận:  Chi nhánh HN – Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 020 704 070 000 126
Tại ngân hàng HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm
Nội dung: Chuyển tiền vào TK số 011C xxx xxx –   … … (ghi rõ họ tên)

Trường hợp 3: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng Vietcombank
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận:  Chi nhánh HN – Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 030 100 086 2668
Tại ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hoàn Kiếm
Nội dung: Chuyển tiền vào TK số 011C xxx xxx – … … (ghi rõ họ tên)

Trường hợp 4: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty HSC mở tại Ngân hàng Techcombank
Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Người nhận: Chi nhánh HN – Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM
Số tài khoản nhận: 115 266 666 660 66
Tại ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Ba Đình
Nội dung: Chuyển tiền vào TK số 011C xxx xxx –   … … (ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Nếu Quý khách không ghi đúng nội dung chuyển tiền thì tiền sẽ không vào Tài khoản Chứng khoán của Quý khách được và sẽ phải làm tra soát rất mất thời gian. Vì vậy, Quý khách vui lòng ghi rõ nội dung chuyển tiền, ví dụ cụ thể như sau:
“Chuyển tiền vào TK số 011C 123 568 – Nguyễn Văn A” (Đối với việc chuyển tiền bằng Internet thì Họ và tên viết không dấu)

—————————
Phạm Xuân Thắng – Chuyên viên Phân tích, Tư vấn đầu tư chứng khoán
Điện thoại / Zalo / Viber: 0912 843 338

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

error: Content is protected !!