SELECT MENU

Khuyến nghị PTKT Định Lượng Ngày 8/1/2019

Khuyến nghị Mua vào đối với cổ phiếu HVN cho mục tiêu ngắn hạn như sau

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

error: Content is protected !!