SELECT MENU

REE, SAM, PIV, GTN, SHA, TVS, PCT, HDO, PV2, CVC, DP3, HRB, DDM, BHC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Giao dich luong lon co phieu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Cơ điện lạnh (REE): Tổ chức Platium Victory Pte. Ltd đăng ký mua 1.079.238 cp. Trước giao dịch Victory Platium sở hữu 76.433.183 cp (tỷ lệ 24,65%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/9 đến 5/10/2018.

CTCP Sam Holdings (SAM): Ông Trần Anh Vương đã bán 15.235.385 cp, giảm lượng sở hữu từ 15.279.878 cp (tỷ lệ 6,32%) xuống 44.493 cp (tỷ lệ 0,02%) để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch thực hiện ngày 30/8/2018.

CTCP PIV (PIV): Quỹ ngoại America LLC đã mua 470.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 729.000 cp (tỷ lệ 4,21%) lên 1.199.000 cp (tỷ lệ 6,92%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 24/8/2018.

CTCP GTNfoods (GTN): Bà Phạm Thị Thủy, vợ ông Trần Việt Thắng, Trưởng BKS, đã bán 341.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 38.106 cp (tỷ lệ 0,015%). Giao dịch thực hiện từ 15/8 đến 15/9/2018.

CTCP Sơn Hà Sài Gòn (SHA): Công ty TNHH MTV Đầu tư tổng hợp Lê Gia đã mua 3.031.840 cp, nâng lượng sở hữu từ 1,1 triệu cp lên 4.131.840 cp (tỷ lệ 14,98%). Giao dịch thực hiện từ 30/7 đến 28/8/2018.

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS): Bà Lâm Thị Tú Kiều, vợ ông Đỗ Việt Hùng, Trưởng BKS, đăng ký bán toàn bộ 203.503 cp (tỷ lệ 3,2%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/9 đến 5/10/2018.

CTCP Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long (PCT): Tổng CTCP Vận tải dầu khí đăng ký bán toàn bộ 5.203.772 cp (tỷ lệ 22,63%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 5/9 đến 28/9/2018.

CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu (HDO): CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã mua 798.690 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.314.968 cp (tỷ lệ 2,6%%) lên 2.113.658 cp (tỷ lệ 4,23%). Giao dịch thực hiện từ 31/7 đến 28/8/2018.

CTCP Đầu tư PV2 (PV2): Ông Nguyễn Phúc Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 751.400 cp, nâng lượng sở hữu từ 3.449.900 cp (tỷ lệ 9,36%) lên 4.201.300 cp (tỷ lệ 11,4%). Giao dịch thực hiện ngày 23/8/2018.

CTCP Cơ điện Vật tư (CVC): Bà Hoàng Kim Huế, vợ ông Nguyễn Văn Trường, Ủy viên HĐQT, đã mua 278.670 cp (tỷ lệ 12,67%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Huế không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 27/7 đến 20/8/2018.

Trong khi đó ngày 20/8/2018 ông Ngô Văn Thức, Thành viên BKS, đã bán toàn bộ 105.000 cp (tỷ lệ 4,77%). Còn bà Nguyễn Thị Phương Thơm, Trưởng BKS, đã bán toán bộ 106.500 cp (tỷ lệ 4,84%). Giao dịch thực hiện từ 14/8 đến 20/8/2018. Ông Nguyễn Khắc Sơn, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 120.799 cp (tỷ lệ 5,49%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 21/8/2018.

CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (DP3): Ông Đinh Văn Cường, Ủy viên HĐQT, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 497.153 cp (tỷ lệ 7,31%). Giao dịch thực hiện từ 1/8 đến 29/8/2018.

CTCP Harec Đầu tư và Thương mại (HRB): Ông Bùi Quang Thi, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 430.995 cp (tỷ lệ 6,8%) đang sở hữu và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 27/8/2018.

Ông Nguyễn Hải Duy, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 449.015 cp (tỷ lệ 7,08%) và cũng không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 27/8/2018.

CTCP Hàng hải Đông Đô (DDM): Ông Cao Tiế Dũng, Phó TGĐ, đã mua 216.300 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 296.300 cp (tỷ lệ 2,42%). Giao dịch thực hiện từ 16/8 đến 24/8/2018.

CTCP Bê tông Biên Hòa (BHC): Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Sơn sở hữu 372.223 cp (tỷ lệ 8,27%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/9 đến 24/9/2018.

Nguồn: Trí thức trẻ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

error: Content is protected !!