SELECT MENU

VAMC đặt kế hoạch xử lý 32.000 tỷ đồng nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt trong năm 2018

VAMC cho biết sẽ phát hành tối đa 32.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu trong năm 2018. Cùng với đó, trong thời gian tới, công ty sẽ xử lý tối thiểu 140.000 tỷ đồng nợ xấu đã mua. 

Xử lý hơn 34.504 tỷ đồng dư nợ gốc

Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Theo đó, VAMC lên kế hoạch phát hành tối đa 32.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu trong năm nay. Đồng thời, theo phương án đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt thì trong năm 2018, VAMC sẽ chi 3.500 tỷ đồng để mua nợ xấu theo giá trị thị trường.

Trong giai đoạn 2017 – 2018 và hướng tới năm 2022, VAMC sẽ xử lý tối thiểu 140.000 tỷ đồng nợ xấu đã mua (theo dư nợ gốc) và riêng năm 2018 là hơn 34.504 tỷ.

VAMC đề nghị tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng trong năm nay

Để hoàn thành các mục tiêu trên, VAMC đã đưa ra các giải pháp để thực hiện. Cụ thể, VAMC cho biết, sẽ cùng với các bộ ngành liên quan để hoàn thiện khung khổ pháp lý xử lý nợ xấu. Đồng thời, công ty sẽ đề nghị cấp đủ vốn điều lệ 5.000 tỷ trong năm nay theo phương án đã phê duyệt, tức là bổ sung thêm 3.000 tỷ nữa so với vốn hiện hành.

Cùng với đó, VAMC sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng (TCTD) để đẩy nhanh xử lý nợ xấu đã mua; lựa chọn, rà soát lại các khoản nợ đang hạch toán nội bảng, ngoại bảng của các tổ chức tín dụng có khả thi trong việc xử lý sau khi mua để triển khai theo phương án mua bán nợ theo giá trị thị trường.

Đặc biệt, VAMC sẽ tổ chức tiếp xúc và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận danh mục, hồ sơ pháp lý của các khoản nợ xấu, tài sản đảm bảo để giới thiệu việc chào bán phù hợp nhằm đẩy nhanh việc xử lý và thu hồi nợ xấu.

Thu hồi được 30.641 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2017

Lũy kế từ tháng 10/2013 đến 31/12/2017, VAMC đã mua 26.221 khoản nợ với tổng dư nợ gốc nội bảng là 307.932 tỷ đồng, giá mua nợ là 277.755 tỷ đồng.

VAMC đã ký kết hợp đồng với 5 tổ chức tín dụng để mua khoản nợ của 6 khách hàng với tổng giá trị mua nợ 3.141,07 tỷ đồng theo giá trị thị trường, đạt 100% kế hoạch mua nợ thị trường được NHNN phê duyệt đầu năm và phê duyệt.

Về công tác thu hồi nợ, trong năm 2017, VAMC cùng các TCTD đã thu hồi được 30.641 tỷ đồng nợ xấu. Lũy kế từ năm 2013 đến 31/12/2017 thu hồi được 81.656 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2017, VAMC đã bán 865 khoản nợ của 731 khách hàng với giá bán nợ là 6.472 tỷ đồng; bán tài sản bảo đảm với giá bán 4.865 tỷ đồng. Đồng thời, công ty cũng thực hiện điều chỉnh lãi suất cho 29 khách hàng với dư nợ gốc được điều chỉnh là 249 tỷ đồng; miễn, giảm lãi/phí cho 386 khách hàng với số tiền miễn giảm lãi là 1.294 tỷ đồng; cơ cấu lại thời gian trả nợ cho 4 khách hàng với dư nợ gốc được cơ cấu lại thời gian trả nợ là 231 tỷ đồng.

Theo Vietnambiz

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

error: Content is protected !!