SELECT MENU

VAMC sẽ mua 3.500 tỷ đồng nợ xấu theo giá trị thị trường

VAMC

Từ nay đến cuối năm VAMC cũng sẽ đề nghị cấp đủ vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng theo phương án đã được phê duyệt, tức thêm 3.000 tỷ so với hiện hành.

Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) ngày 7/9 đã công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Theo đó, công ty có kế hoạch mua tối đa 32.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm nay bằng trái phiếu đặc biệt. Bên cạnh đó, theo phương án đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt thì có 3.500 tỷ đồng được mua theo giá trị thị trường. Công ty sẽ xử lý nợ xấu theo dư nợ gốc là hơn 34.500 tỷ.

Các giải pháp để thực hiện được 3 mục tiêu về xử lý nợ nói trên, VAMC cho biết sẽ cùng với các bộ ngành để hoàn thiện khung khổ pháp lý xử lý nợ xấu. Đồng thời, công ty sẽ đề nghị cấp đủ vốn điều lệ 5.000 tỷ trong năm nay theo phương án đã phê duyệt, tức là bổ sung thêm 3.000 tỷ nữa so với vốn hiện hành.

Song song đó, VAMC sẽ phối hợp với các tổ chức tín dụng để đẩy nhanh xử lý nợ xấu đã mua; lựa chọn, rà soát lại các khoản nợ đang hạch toán nội bảng, ngoại bảng của các tổ chức tín dụng có khả thi trong việc xử lý sau khi mua để triển khai theo phương án mua bán nợ theo giá trị thị trường.

Đặc biệt, công ty sẽ tiếp xúc và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận danh mục, hồ sơ pháp lý của các khoản nợ xấu, tài sản đảm bảo để giới thiệu việc chào bán phù hợp nhằm đẩy nhanh việc xử lý và thu hồi nợ xấu.

Nguồn: Trí thức trẻ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

error: Content is protected !!